VitalStim Plus er et arbejdsredskab til terapeuter og taleterapeuter, der arbejder med dysfagi. VitalStim Plus Terapi er en patenteret og klinisk dokumenteret metode. Det kombinerer effektivt neuromuskulær elektrisk stimulation (NMES) med konventionelle dysfagi-behandlingsteknikker.

VitalStim Plus benyttes I genoptræningen for at styrke muskler I ansigt, mund og svælg.

Hos Alergo læner vi os op af mange forskellige behandlingstilgange og metoder, i forhold til behandling af dysfagi. Ofte kombinerer vi flere af disse behandlingsmetoder.

Brugen af el-stimulation (VitalStim) til behandling af synkebesvær, har været en anerkendt behandlingsform i mange år uden for Danmark. Det er en behandlingsform hvor tilgangen er at genopbygge den tabte synkefunktion gennem el-stimulation, som producerer mange øvelser i ansigt, mund og svælg. Synkefunktionen kan nemlig kun trænes og formes, når den øves og bruges.

Behandling med VitalStim kan:

  • øge styrke i ansigt, mund og svælg
  • øge effektiviteten af synk
  • øge antallet af synk

Formål med behandling af dysfagi er at sikre effektiv, sikker og nydelsesfuld indtagelse af mad og drikke. Der arbejdes mod at maksimere synkefunktionen, undgå lungebetændelser samt fokus på tilstrækkelig ernæring.

Dysfagi er associeret med øget risiko for sygelighed, reduceret livskvalitet og social isolation. Derfor er behandling af netop denne funktionsnedsættelse vigtig.

Den ergoterapeutisk træning vil altid være en kombination af instruktion, vejledning og aktive øvelser. En stor del af træningen forudsætter patientens egen medvirken. Det kan bl.a. være gennem hjemmetræning ved udleveret øvelsesprogram.

Kontraindikationer

I særlige tilfælde er brugen af VitalStim til behandling af dysfagi ikke egnet til patienter med aktiv cancer.

Behandling af dysfagi

Hos Alergo behandler vi dysfagi med blandt andet brug af el-stimulation (VitalStim) hjemme hos dig.

Behandling med VitalStim er effektiv:

  • Øger styrke i ansigt, mund og svælg

  • Øger effektiviteten af synk

  • Øger antallet af synk

Behandling af synkebesvær med el-stimulation (VitalStim)