Alergo er en mobil ergoterapeutisk klinik

Det kommer hele tiden ny dokumenteret viden om effektiv behandling af f.eks. synkebesvær, ansigtslammelse og lammelser i hænder, arme og skulder. Brugen af neuromuskulær elektrisk stimulation (NMES) er en evidensbaseret behandlingsmetode og et værktøj som ofte vil indgå som et vigtigt element i den samlede behandlingspakke.

Brug af el-stimulation (VitalStim) til genoptræning af ansigt og svælg har været kendt i USA i mange år og er nu blevet både anerkendt og meget anvendt i Danmark og resten af Europa. Det er mit ønske at få udbredt kendskabet til brug af el-stimulation så meget som muligt til gavn for de mange patienter som lider af blandt andet synkebesvær (dysfagi) og ansigtslammelser (Facialisparese).

Ud over at undervise i brugen af neuromuskulær elektrisk stimulation (NMES) på sygehuse og klinikker i hele landet samt certificere andre ergoterapeuter i brugen af VitalStim, startede jeg i 2017 firmaet Alergo, som er en ergoterapeutisk mobil klinik for genoptræning i eget hjem indenfor følgende områder:

  • Dysfagi (synkebesvær) – så du kan spise og drikke sikkert igen
  • Facialisparese – for at træne det svækkede ansigt op igen (VitalStim).
  • Funktions- og færdighedstræning af skulder, arm og hånd gennem øvelser, NMES og aktivitet
  • Vedligeholdelsestræning – for at forhindre funktionstab, fastholde eller forbedre dit hidtidige funktionsniveau, f.eks. ved afprøvning af hjælpemidler og nye tilgange til udførelse af delhandlinger

Det som driver mig i hverdagen er mit brændende ønske om, at behandling med el-stimulation kommer så mange patienter til gode som overhovedet muligt.

Bettina Aller
  Om mig

Jeg er uddannet ergoterapeut og har mere end 12 års erfaring med brugen af el-stimulation til genoptræning, blandt andet gennem mit arbejde som ergoterapeut på Klink for Rygmarvskader i Hornbæk hvor jeg har arbejdet med genoptræning af patienter siden 2003.

I 2017 startede jeg som privatpraktiserende ergoterapeut med speciale i behandling af dysfagi, ansigtslammelser og funktionsnedsættelse i hånd, arm og skylder.

Fra 2018 har jeg undervist og certificeret forskellige faggrupper i brugen af el-stimulation på både dansk og engelsk. Blandt andet har jeg undervist i Vitalstim på Trinity college i Dublin.

Uddannelse

1995 | Uddannet ergoterapeut på ergoterapeutuddannelsen i København

Faglige kurser og efteruddannelse

2003 | Uddannet forflytningsvejleder

2014 | Kurser og erfaringsudveksling med Hammel Neurorehabilitering omkring genoptræning af dysfagipatienter samt undervisning i trachealtuber

2015 | Kursus i udvikling i klinisk praksis, indeholdende identificering af udviklingsbehov indenfor evidensbaseret FOTT-praksis (Professionshøjskolen Metropol, Glostrup Hospital)

2015 | Certificeret kursus i F.O.T.T (Facial Oral Tract Therapy bruges til at undersøge og behandle ansigt, mund og svælg i forbindelse med dysfagi)

2016 | Certificeret i brugen af VitalStim Electrical Stimulation and sEMG Biofeedback in the treatment of Dysphagia

2017 | Certificeret som VitalStim plus instruktør i Los Angeles i USA

Erhvervserfaring

1998 – 1999 | Ergoterapeut på Genoptræningscenter Bauneporten i Lyngby

2000 – 2002 | Ergoterapeut på Esbønderup sygehus

2003 | Ergoterapeut i Helsingør kommune

2003 – nu | Ergoterapeut på Klinik for Rygmarvskader i Hornbæk

2014 | Ergoterapeut på rehabiliteringsklinik på Haiti

2017 – nu | Privatpraktiserende ergoterapeut med speciale i dysfagi behandling og NMES

2018 | Undervist terapeutgruppen på Rigshospitalet/Glostrup i håndtering af den tetraplegiske patient i akutfasen samt behandling

2018 – nu | Implementeret brugen af el-stimulation i terapeutgruppen på Klinik for Rygmarvskader

2018 – nu | Underviser og certificerer i brugen af NMES til behandling af dysfagi i Danmark og Norden

Behandling med VitalStim