Dysfagi er den medicinske betegnelse for symptom relateret til synkebesvær. Det vil sige problemer med at spise og drikke ubesværet. Dysfagi er et overset problem, der ofte giver store vanskeligheder for den ramte og den nære familie.

Dysfagi betyder, at det kan være svært at spise, drikke og synke. Det kan blandt andet indebære:

 • at man ikke er i stand til at synke
 • at man kun får sunket noget af maden, og resten bliver liggende i mund eller svælg
 • at noget af maden eller væsken kommer i luftrøret i stedet for i spiserøret

Dette sker fordi musklerne i ansigt, mund og svælg er svagere og ukoordinerede på grund af lammelser og- eller føleforstyrrelser.

At synke kaffe og andre tynde væsker, kan være ligeså svært som at spise f.eks. brød uden, at få det galt i halsen. Hvis man får mad eller væske i luftrøret, vil man normalt hoste det op. Men efter f.eks. sygdom eller en hjerneskade, kan hosterefleksen enten mangle eller det kan være svært at hoste.

Hvis man får mad i lungerne, kan man risikere at få lungebetændelse, hvilket giver yderlige svækkelse og forlænger genoptræningsperioden.

Dysfagi kan også gøre det svært, at få tilstrækkelig væske og næring, så man har energien til den nødvendige genoptræning. Dysfagi kan i nogle tilfælde gøre, at man helt mister lysten til at spise. Ud over det ren helbredsmæssige, påvirker det også det sociale fællesskab og kan være svært at håndtere for de pårørende.

Når vi spiser, bruger vi 28 muskler og 7 hjernenerver for at synke en mundfuld mad. Hvis samarbejdet imellem muskler og nerver bliver forstyrret, opstår der problemer med at synke.

Tegn på dysfagi:

 • Behov for at rømme sig eller hoste
 • Lang tid om at synke
 • Ændret stemme, kan lyde våd
 • Rallende åndedræt
 • Utydelig stemme
 • Får ofte mad og drikke ”galt i halsen”
 • Madrester bliver liggende i munden
 • Hyppige luftvejsinfektioner
 • Vægttab

Fejlsynkning er også en hyppig konsekvens af dysfagi. Fejlsynkning kan give lungebetændelse og i værste fald gøre, at du får noget i den gale hals og bliver kvalt.

Hvis du har svært ved at synke, spise og drikke, kan din lyst til at spise sammen med andre blive påvirket, hvilket kan være med til at forringe din glæde ved mad og din livskvalitet.

Madens konsistens bør tilpasses synkebesværet, alt efter om det er tygge- eller synkefunktionen, der giver flest udfordringer. Jo mere ensartet kost, jo lettere er den at synke.

Behandling af dysfagi

Hos Alergo behandler vi dysfagi med blandt andet brug af el-stimulation (VitalStim) hjemme hos dig.

Behandling med VitalStim er effektiv:

 • Øger styrke i ansigt, mund og svælg

 • Øger effektiviteten af synk

 • Øger antallet af synk

Behandling af synkebesvær med el-stimulation (VitalStim)